De Ketenstandaard Bouw en Techniek is een samenwerkingsverband tussen partners in de bouwnijverheid. Zij brengen de STABU besteksystematiek op de markt. De naam van de STABU is een afgeleide van de taak waarvoor zij staat: het uitgeven en beheren van de gestandaardiseerde besteksystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw.

Kennis van de STABU systematiek is vereist om een STABU bestek te kunnen maken. In dit onderdeel wordt een korte samenvatting gegeven van de STABU systematiek met het accent op de toepassing van de STABU systematiek in de bestekverwerker Woordpoort. Bij andere onderdelen wordt ook op de STABU systematiek ingegaan, wanneer het betrekking heeft op het onderwerp.

De STABU systematiek bevat:

  • de methodiek/beschrijving van de systematiek: het geheel aan spelregels waaraan een STABU bestek moet voldoet.
  • STABU Standaard: het boek met daarin algemene voorwaarden, die de grondslag vormen voor de systematiek. Het bevat de UAV 2012, standaard administratieve bepalingen en standaard technische bepalingen. In ieder STABU bestek wordt de STABU Standaard van toepassing verklaard.
  • STABU Catalogus: middels een op de STABU website aan te maken TOKEN kun u met de Woordpoort gegevens uit de online STABU catalogtus halen. Tijdens het werken met Woordpoort wordt deze online database benaderd. Woordpoort werkt als viewer als u geen STABU Token heeft. Meer hier over om mijn ketenstandaard.